Automat sztancujący DM – 1100LE/1300LE/1500LE/1650LE z podajnikiem Lead Edge Feeder

Model:DM – 1100LEDM – 1300LEDM – 1500LEDM – 1650LE
Max format:1100 x 790 mm1300 x 940 mm1500 x 1100 mm1650 x 1200 mm
Min format:400 x 350 mm470 x 420 mm470 x 420 mm550 x 500 mm
Max obszar sztancowania:1070 x 770 mm1280 x 920 mm1480 x 1080 mm1620 x 1180 mm
Max wydajność:6000 ark/godz5000 ark/godz5000 ark/godz4000 ark/godz
Min chwyt:6-12 mm6-12 mm6-12 mm6-12 mm
Max docisk:300 T300 T300 T300 T
Grubość materiału:Tektura falista: E,B,C,A,AB

1 – 8,5 mm

Tektura falista: E,B,C,A,AB

1 – 8,5 mm

Tektura falista: E,B,C,A,AB

1 – 8,5 mm

Tektura falista: E,B,C,A,AB

1 – 8,5 mm

    Zapytaj o produkt